NEU
DIOR - Lippenstifte - Rouge DiorDIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior DIOR - Lippenstifte - Rouge Dior

Lippenstifte
Rouge Dior von DIOR

0
 

Satin 028 Actrice / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 080 Red Smile / 3,2 g

Sofort lieferbar

35,99 €*
 
 

Satin 100 Nude Look / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 240 J`adore / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 277 Osee / 3,2 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Satin 365 New World / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 419 Bois Rosé / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 434 Promenade / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 453 Adorée / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 520 Feel good / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 525 Chérie / 3,2 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Satin 556 Aimée / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 644 Sydney / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 678 Culte / 3,2 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Satin 683 Rendez-Vous / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 720 Icone / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 743 Rouge Zinnia / 3,2 g

Sofort lieferbar

36,49 €*
 
 

Satin 769 Rouge Ardent / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 818 Be loved / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 844 Trafalgar / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 849 Rouge Cinema / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 976 Daisy Plum / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Satin 999 / 3,2 g

Sofort lieferbar

37,99 €*
 
 

Velvet 200 Nude Touch / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 217 Corolle / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 218 Rose Rose / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 228 Mythique / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 300 Nude Style / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 314 Grand Bal / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 360 Souffle de Rose / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 400 Nude Line / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 429 Rose Blues / 3,2 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 500 Nude Soul / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 505 Sensual / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 539 Terra Bella / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 558 Grace / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 581 Virevolte / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 624 Vérone / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 625 Mitzah / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 666 Rouge en Diable / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 720 Icone / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 724 Tendresse / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 737 Mystére / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 755 Rouge Saga / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 760 Favorite / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 764 Rouge Gipsy / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 771 Radiant / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 772 Classic Rosewood / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 773 Bonheur / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 777 Fahrenheit / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 814 Rouge Atelier / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 824 Saint Germain / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 840 Rayonnante / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 846 Concorde / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 854 Rouge Shanghai / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 866 Together / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
 

Velvet 883 Daring / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 888 Strong Red / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 909 Midnight / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 964 Ambitious / 3,5 g

Sofort lieferbar

38,99 €*
 
 

Velvet 999 / 3,5 g

Sofort lieferbar

39,99 €*
 
Ausverkauft
amazon paypal klarna visa mastercard
 
Artnr. 1155288
Kostenlose Lieferung
Garantiert Original
Kauf auf Rechnung
Lieferung in 2-3 Tagen

Das könnte Ihnen auch gefallen

Kundenbewertungen
0 (0 Kundenbewertungen)

*Enthält Bewertungen der internationalen parfumdreams Shops. Bewertungen werden nicht auf Echtheit überprüft

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon
Supralinie: Lippen
Linie: Lippenstifte
Bezeichnung: Rouge Dior
Haut: alle Hauttypen
Eigenschaft: feuchtigkeitsspendend, aufpolsternd, langanhaltend
Produkttyp: Sticker
Anwendungsbereich: Lippen
Alter: Alle Altersgruppen
Nachfüllbar: Ja
Finish: satin, matt

Nach Belieben aufstecken und herausnehmen. Rouge Dior, der ikonische Dior Lippenstift, präsentiert sich in einem neuen magnetischen Case mit modernem Design. Ein Lippenstift mit mehr Couture als je zuvor, der langen Halt und 24 Stunden* Komfort bietet, und das alles in einer cleanen** Formel, welche mit feuchtigkeitsspendender, floraler Lippenpflege angereichert ist.

Rouge Dior enthüllt eine Palette von immer vielfältigeren Nuancen, die alle Ihre Make-Up-Wünsche erfüllen. Die Farbtöne sind in 2 Finishes erhältlich: Samt und Satin. Das Samt-Finish ist matt, weich und füllig auf den Lippen, was diese aufpolstert und geschmeidig macht. Das helle Satin-Finish bietet eine cremige Textur für ein weiches, strahlendes Ergebnis.

Rouge Dior, ein Must-Have Make-Up von Dior, das die einzigartige Schönheit jeder Frau zum Ausdruck bringt.

* Selbsteinschätzung von 31 Teilnehmerinnen.
** Weitere Informationen finden Sie auf der Dior Seite „Our Commitments."

1. Tragen Sie den Rouge Dior Balsam als feuchtigkeitsspendende Basis auf. Entfernen Sie überschüssiges Produkt mit einem Tuch, bevor Sie das Make-Up auf die Lippen auftragen.
2. Definieren Sie die Lippen mit dem Rouge Dior Contour Lippenkonturenstift.
3. Für eine intensive und gleichmäßige Farbe tragen Sie Rouge Dior von der Mitte der Lippen nach außen hin auf.

#18171 INGREDIENTS: POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE • DIMETHICONE • HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX • DIMETHICONE CROSSPOLYMER • TRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE • SILICA • CERA CARNAUBA (COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX) • MICA • BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER • HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT • CANDELILLA CERA (EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX) • SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL • BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) SEED OIL • ALUMINUM HYDROXIDE • PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL • PARFUM (FRAGRANCE) • BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER UNSAPONIFIABLES • OPUNTIA FICUS-INDICA FLOWER EXTRACT • CAMELINA SATIVA SEED OIL • POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE • PUNICA GRANATUM FLOWER EXTRACT • PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • PROPYL GALLATE • PAEONIA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT • [+/- CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) • CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES) • CI 15850 (RED 7)]

Das könnte dich auch interessieren